De Meerwaarde van een kinderdagverblijf op de boerderij!

Buitengebied/Boerderij: Het kinderdagverblijf op een boerderij onderscheidt zich ten opzichte van het gangbare kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf bevindt zich bij het agrarische bedrijf in het buitengebied. Naast de normale activiteiten die op een kinderdagverblijf plaats vinden, kunnen kinderen ook genieten van het buitengebied en leven op de boerderij. Vooral in stedelijke gebieden hebben de kinderen het minst contact met het landelijke gebied en het leven op de boerderij.

Fysiek contact /beleving: De kinderen hebben contact met dieren en planten. De kinderen krijgen meer gevoel en maken contact met al wat groeit en bloeit. Zo kunnen de kinderen dagelijks een uitstapje maken naar de dieren. Ritme is belangrijk voor kinderen. De boerderij geeft een extra dimensie aan ritme, de kinderen maken heel duidelijk seizoenen mee. Voor de peuters is de zintuiglijke ontwikkeling belangrijk. De boerderij vormt hierin een meerwaarde. De peuters horen dieren, vogels. Hun fantasie wordt hier ook door verrijkt. Op een boerderij is er veel te zien, horen en voelen.

Gezondheid : Ook is er mogelijkheid om veilig in de gezonde buitenlucht te spelen op een voor kinderen afgebakende ruimte met bijvoorbeeld een “kinderboerderij “. Peuters en kleuters houden van kleine dieren. Boerderij ontspannen sfeer voor de kinderen.

Zorg: De kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd hun gevoel van zorg en verantwoordelijkheid voor planten, dieren en elkaar. Al op jonge leeftijd is het mogelijk om op zeer directe wijze respect voor leven en zorg voor elkaar te ‘oefenen’. De ervaringen voor de kinderen vormt een opvoedkundige verrijking  De ervaringen op de boerderij kunnen een verrijking van de ervaring van kinderen vormen.

Meerwaarde voor baby’s: De leefwereld van baby’s is erg klein en de motoriek weinig ontwikkeld. De meerwaarde van baby’s is erg klein en moet gevonden worden in de rust, stilte en de ruimte die naar verwachting een goede bijwerking kan geven. Belangrijk is waarschijnlijk het claimen van een plaats voor het kind wanneer het wat groter is. Ook kan het plaatsen van een baby voordelen opleveren wanneer tevens een ouder kind wordt gebracht en de rit toch gemaakt moet worden.