Alle berichten van Kinderdagverblijf Koetje Boe

Nieuwsbericht Coronavirus

Tijdelijke sluiting door Coronavirus tot 28 april a.s.

Reguliere kinderopvang gesloten  De overheid heeft besloten alle scholen en de kinderopvang te sluiten t/m 28 april. Landelijk zijn afspraken gemaakt dat de kinderopvang wel opvang blijft bieden voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat dit geldt wanneer beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen. Wanneer één van beide in een cruciale beroepsgroep werkt en het kind thuis opgevangen kan worden, is het verzoek dit te doen. Als dit écht niet lukt, kunt u een beroep doen op de kinderopvang.  Uiteraard kunnen wij de opvang alleen bieden aan kinderen die geen klachten hebben.